Цікаві ігри до уроку природознавства

Відшукай і закресли слова, які є назвами неживої природи.
Закреслюй слова по горизонталі, вертикалі, діагоналі.

Я
Ґ
Р
У
Н
Т
Щ
Ь
Ю
Є
Е
З
Р
Н
Ц
Ю
Н
Е
Б
О
Ь
Я
К
Т
О
Б
Ж
Р
С
Н
А
П
К
П
Ї
І
У
Д
М
Н
Ш
Х
М
С
О
Н
Ц
Е
З
Ш
Ф
В
А
З
Г
В
П
О
В
І
Т
Р
Я
И
Встав у речення пропущені слова і зроби висновок про значення природи в житті людини. У спеку джерело ________________________ людину прохолодною ____________________.
Крона дерев ______________________________ людину від пекучого сонця. Ліс пригостить смачними ________________________, _________________________, _______________________.
Природа допоможе людині зміцнити _________________________, ________________________
організм. Дуже корисними є прогулянки і праця на свіжому _____________________.

 Гра «Хрестики-нулики».За правильну відповідь постав хрестик, за неправильну ― нулик.         Людина ― це частина живої природи.
  
      Місяць, зірки, Сонце  зроблені руками людини.
  
      Природа ― це все, що тебе оточує.
  
      Усі живі організми народжуються, дихають, живляться, ростуть, розмно-
          жуються і вмирають.
  
      Нежива природа : люди, рослини, тварини, гриби, бактерії, віруси.

Про що йде мова?Контакт з цією речовиною у пароподібному стані може викликати опіки, у твердому – обмороження, а в рідкому – є добрим засобом для гігієни та загартовування.  Ця речовина – __________________________.
Встанови відповідність між малюнком та назвою стану води, зображеного на малюнку.
А                                                                                          Б А
Б
ВА                                                          Б                                                 


В
1.
 Рідкий
 
2. Твердий                                                
 3. Газоподібний
Заповни таблицю «Якою буває вода?»
Рідка вода
Тверда вода
Газоподібна
         вода


Слова: дощ, туман, роса, хмари, сніг, крига, водяна пара, град, веселка, бурульки, айсберг, іній.

Пригадай алфавіт і розшифруй слова.22  18  12  4― _______________________;
6  19  30― ___________________________;
4  21  1  6― __________________________;
12  18  12  14― ________________________;
23  24  17  1  18― ___________________________.
Розшифруй слово, яке об’єднує попередні слова.
3  19  6  1― ________________________.
С л о в а : сніг, дощ, град, іній, туман; вода.
Розвяжи природничі задачі.
¨     У класі Іринка помітила, що після відвідин їдальні у неї на спідничці з’явилася пляма від олії. «Не хвилюйся, а візьми і швидко змий її водою,» ― порадила дівчинці подруга.
   Чи допоможе ця порада позбутися олійної плями? Доведи свою думку.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¨     Оксанка з Тетянкою пили чай. Оксанка взяла звичайний цукор-пісок, а Тетянка  ― цукор у шматочках. У кого з дівчаток чай швидше стане солодким? Поясни ,чому?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       ¨Дітям необхідно вживати 100 г води на 1 кг маси.
           Визнач, скільки грам води необхідно вживати тобі на день.
          _____________________________________________________________________________________
      
¨В одній склянці 200 г води. Підрахуй, скільки склянок води тобі    необ -
          хідно випити за день.
         ___________________________________________________________________________________

Це цікаво!
¨     Людина на 70% складається з води.
¨     70% земної кулі ― це вода.
¨     Без води людина може прожити менше 5 діб.
¨     97 % земних  запасів води в морях і океанах.
Вікторина .Про який стан води говорять:― падає …..___________________;                           ― сідає …._____________________;
― йде, ллє …__________________;                         ― випала …_____________________;
― барабанить … ___________________.
С л о в а : сніг, туман, дощ, роса, град.
Відгадай загадки.Куди ступиш ―                                                                           Всюди маєш,        
Хоч не бачиш
А вживаєш    .   
                                .                                                
 Не прісний і не солоний.
Хоч блакитний і прозорий,
Без берегів і без води,
Пливемо в ньому я і ти,
 І легкокрилі літаки.
В і д г а д к и :  повітря, повітряний океан.
Виконай арифметичні дії. Прочитай утворені слова.ПОМІДОР ― МІДОР + ВІТРИ ― И + Я =__________________________________________
КИСІЛЬ ― ІЛЬ + ЕНЬ = __________________________________
КАЗКА ― К ― КА + ОТ = _________________________________

Відгадай ребус «Яке слово заховалось?»

Подумай і поясни.Розглянь малюнки.
Що спільного між цими предметами?

Відшукай слова, які мають відношення до повітря. Закреслюй ці слова по горизонталі та вертикалі.
Я
С
Р
У
Х
І
К
Н
А
М
О
І
Ю
Ш
Ш
А
Т
М
О
С
Ф
Е
Р
А
П
А
Ь
Ж
П
Р
А
Г
М
А
Ф
І
К
Б
Е
Ц
Й
Ь
С
Р
Я
Є
Щ
А
З
О
Т
Р
Д
Є
Л
Ю
А
Л
Д
Є
К
И
С
Е
Н
Ь
В
Ч
Я
Н
В
Г
Я
Н
І
Щ
З
Х
Ї
Ц
Й
Ф
Я
Ч
В
У
Г
Л
Е
К
И
С
Л
И
Й
Г
А
З
Ш
У
С
В
О
Д
Я
Н
А
П
А
Р
А
Б


Закінчи міркування.
¨У накритій склянкою склянці вода залишається гарячою тому, що
_________________________________________________________________________________.
 ¨ На зиму у тварин відростає густа шерсть. Що це дає?
_________________________________________________________________________________.

 Природознавча задача.

Чи можна опустити в посудину з водою грудочку цукру і вийняти її так, щоб цукор залишився сухим? Поміркуй, як це зробити.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Це цікаво!Для багатьох промислових процесів необхідні гази:
Ø Кисень потрібний при виробництві сталі.
Ø Азот ― при виробництві аміаку.
Ø Вуглекислий газ «закачують» у шипучі напої.
Ø Аргоном заповнюють електричні лампочки.
Усі ці гази виділяють з повітря.Про забруднення повітря мовою цифр.
Ø У світі щорічно спалюється 2 мільярди тонн вугілля, більше 1 мільярда тонн нафти.
Ø В атмосферу щорічно виділяється більше 120 мільйонів тонн вугільного пилу.

Котре з тверджень вірне?А Гірські породи ― це тіла, з яких складається поверхня Землі
Б Гірські породи ― це природні тіла, які знаходяться в надрах Землі на її поверхні
В Гірські породи ― це каміння, з яких складаються гори


Розгадай кросворд «Корисні копалини»
Прочитай ключове слово.

8
                    5      7   6


     2       4
1

3

Розподіли корисні копалини.
     Г о р ю ч і
      Р у д н і
      Н е р у д н і                           
Торф, глина, залізна руда, буре вугілля, кам’яне вугілля, кухонна сіль, алюмінієва руда, природний газ, граніт, сірка, мармур, золото, крейда, пісок, графіт, мідна руда, гіпс.
Це цікаво! Назви яких корисних копалин заховались у назвах міст і селищ України?Вугледар (Донецька область) ― __________________________________.
Вуглегірськ (Донецька область) ― ________________________________________________.
Антрацит (Донецька область) ― ___________________________________________________.
Соледар (Донецька область) ― _____________________________________________________.
Марганець (Дніпропетровська область)― ________________________________________.
Солотвино (Закарпатська область) ― ______________________________________________.
Бурштин (Івано-Франківська область) ― __________________________________________.     


Розглянь малюнок і подумай.
Видобування якої нерудної корисної копалини зображено на малюнку.
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Встанови відповідність між загадкою та відгадкою до неї.А Що росте на камені?                                        1. Вугілля.
Б Не горить, а гасити доводиться.                 2. Гас.
В Чорне, блискуче, всіх людей гріє.               3. Вапно.
Г Як розіллєш ― вонюче,                                    4. Газ.
   а запалиш ― горюче.                                          5. Пісок.
Ґ Під землею вогонь лежить,  
    А на плиті обід кипить.


А
Б
В
Відгадай загадку.
Мене ріжуть, мене бють, а я не ображаюсь,
а ще кращим стаю.
Відгадай ребус.
ОНО + УНТ
В і д г а д к а : ґрунт.
 Народна мудрість.
Прочитай прислів
’я та поясни його значення.Біль              зем           удоб            бу                 ма                уро


Розглянь малюнок і запиши назви мешканців ґрунту.                                                            ______________________________________________________________                                             
  Гра «Виправ помилки».
¨     Верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини, називається перегноєм. ____________________________
¨     Чим більше в ґрунті перегною, тим ґрунт світліше. ______________________.
¨     Ґрунт, у якому замало перегною, називають чорноземом. _____________________________.
¨     У чорноземі добре ростуть рослини, але дають низький врожай._______________________________________.

Це цікаво!    В жару червяки заглиблюються у ґрунт, а перед дощем вилазять на поверхню. Зимують вони в нижній частині своїх ходів, де ґрунт не промерзає.
Відгадайте ребус.

Це цікаво!       ¨Тільки половина сонячного випромінювання, яке падає на нашу плане-ту, доходить до поверхні Землі, тільки 1/8 сонячного потоку має довжину хвилі, яка підходить для фотосинтезу, і тільки 16  % таких променів (при-близно 1 % від загальної енергії) використовують рослини. Саме від цього одного відсотку залежить усе життя на Землі.
¨     Сонце у 300000 разів важче і в 1330000 разів більше за Землю.
¨     Швидкість сонячного промінчика 300 тисяч кілометрів за секунду.
¨     Температура на сонці 6000 градусів.


Природнича казка.
     Жили собі друзі: Сонце, Вода, Камінь та Вітер.
     Одного разу вони посперечалися, хто з них наймогутніший.
Сонце промовило:
– Я даю Землі тепло і світло, можу обігріти або спалити! Без мене немає життя.
Вода зауважила:
– А от і ні, це без мене жодна істота не може жити! Я перетворюю камінь на пісок, з легкістю обертаю велетенські електричні турбіни, і саме я даю людям енергію!
Камінь спинив напір Води і твердо вимовив:
– А я можу перегородити річку і створити повінь або її спинити.
Налетів Вітер і просвистів:
– От хвальки! Та я на всіх вас знайду управу: зруйную кам’яні гори, нажену хмари і закрию Сонце, підніму хвилі на морі, здійму шторм.
     Так вихвалялися природні сили один перед одним, доки не зустріли у пустелі Людину, яку мучила спрага. І попросили, щоб вона їх розсудила. Вислухавши їх, Людина відповіла:
– Дякую тобі, Сонечко, що випарувало Воду з моря. Дякую тобі, Вітре, що приніс хмаринки. Дякую тобі, Каменю, що на тобі сконденсувалася водяна пара. Саме завдяки вам я вгамував спрагу. Всі ви могутні та важливі, кожен по-своєму.
     З того часу Сонце, Вода, Камінь та Вітер стали нерозлучними друзями. А Людина  навчилась приборкувати сили природи.
 Гра «Хрестики ― нулики».За правильну відповідь став хрестик, за неправильну ― нулик. Без сонячного світла і тепла не було б життя. Непрозорі предмети пропускають сонячні промені. Найбільше тепла віддають промені, які косо падають на земну поверхню. Без тепла не проростає насіння, не ростуть рослини, не достигають плоди. Енергія сонця потрібна людям, щоб виконувати фізичну і розумову роботу. Сонячне тепло ― це світлова енергія.

 Цікавинки з усього світу «Ти не повіриш!».
¨     Влітку 1981р. в Бразилії було зареєстровано температуру  - 3,5°С.
¨     В січні 1982 р. в Якутії температура повітря становила  -54°С.
¨     У 1983 р. в Австралії була температура +44°С.

Відгадай загадку.Дихають, ростуть, а ходити не можуть.
В і д г а д к а: рослини.

Розвяжи кросворд і прочитай ключове слово.

Відгадай ребуси.
Знайди і закресли слова, які вказують на те, що рослини ― живі організми.

А
К
П
С
У
Т
Е
К
И
Щ
Я
І
П
Р
О
З
М
Н
О
Ж
Е
Н
Н
Я
Т
І
И
Й
О
Т
Г
И
Ф
Х
Н
Ю
С
С
І
К
И
Р
П
В
М
Л
А
Ж
Ф
Т
Ї
В
І
С
Ї
Л
Н
О
Х
Б
Х
У
З
Т
К
П
У
Е
Р
П
И
Г
Ш
О
Ю
П
К
Ї
Є
Н
С
Т
Д
Е
Р
В
І
Д
М
И
Р
А
Н
Н
Я
Т
Ґ
Т
П
Й
З
Ю
Р
Я
У
Ф
К
Ь
Природознавчі задачі.
v Доведи, що картопля ― травяниста рослина.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
v Доведи, що морква є дворічною рослиною.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
v Липа живе 800 років, модрина ― на 200 років менше, береза― в 4 рази менше, ніж модрина, осокір ― на 50 років менше, ніж береза, а верба ― на 30 років менше, ніж осокір. Скільки років росте кожне дерево? Заповни таблицю.
v  
Л и п а
Модрина
Б е р е з а
О с о к і р
  В е р б а

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Встанови відповідність між зображенням рослини та способом її розмноження.
Це цікаво!
          ·          Понад 300 років помідори були лише декоративною рослиною.
          ·          Один з матросів Х.Колумба привіз з Південної Америки небачені в Європі екзотичні плоди ― довгасті бульби з шорсткою оболонкою. Згодом ці «земляні яблука» поширилися по всій земній кулі і під назвою «картопля» впродовж віків годують людство.
          ·          Великий математик і філософ Піфагор не тільки прославляв капусту у своїх наукових трактатах, але й успішно виводив нові її сорти. Недарма одна з найкращих форм цієї рослини носить імя Піфагора.
          ·          У давній Мексиці квасоля прирівнювалася до грошей і її зернами , які вважалися надзвичайно цінними, мексиканці розраховувалися один з одним.

Розвяжи природознавчу задачу.
          ·          Бабуся на двох грядках посадила картоплю. На першій грядці вона поклала картоплини паростками догори, а на другій ― донизу.
На якій грядці картопля проросте швидше? Чому?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

За допомогою стрілок на прикладі дуба вкажи ті компоненти  неживої природи, які потрібні для росту  рослини.
               ҐРУНТ                   НЕБО                  СОНЦЕ                         ПІСОК                                          
                       ВОДА                                                                         

вода, сонце, тварина, комахи, вітер, люди, рослини, повітря;   д о в к і л л я)


Це цікаво!
¨     Насіння пролісків пахне олією. Цей запах приваблює мурах, які його і переносять. Так проліски «їздять» на мурахах.

Підкресли назву зайвої тварини:Їжак, лось, ведмідь, горобець, карась, мурашка.
Поясни свій вибір.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для кожної тварини обери ознаки, завдяки яким вони добувають собі корм.
Жаба                    ·                                        · гострий зір.
Орел                     ·                                        · міцні кігті.
Лелека                ·                                     · довгий липкий язик.
Щука                   ·                                      · довга шия.
Дятел                  ·                                      · довгий, гострий дзьоб.
Вовк                    ·                                      · добрий нюх.


Що необхідно тварині для нормального існування? Зєднай зображення тварини з відповідними словами.
         ЗОРІ                             СНІГ                           СОНЦЕ        
ПОВІТРЯ
ВОДА                 РОСЛИНИ
ҐРУНТ                                ЛЮДИ           ТВАРИНИ                                   
Для кожної тварини обери ознаки, завдяки яким вона захищається від ворогів.
Сонечко       ¨                               ¨ зміна забарвлення шерсті.
Їжак               ¨                               ¨ прудкий біг.
Черепаха     ¨                               ¨ наявність голок.
Заєць            ¨                               ¨ наявність панцира.
                                                          ¨ яскраве забарвлення.
Виконай арифметичні дії та запиши назви рослин та тварин, занесених у Червону книгу України.
ДРОВА ― ВА + ХВІСТ ― ІСТ + А =_______________________________________.
БЕРЕГ―ЕГ+КУТОК―ОК = _______________________________________________.
ТИГР ―ГР+СОВА―ОВА = ________________________________________________.
ТЕАТР―АТР +ТЕСЛЯР ― СЛЯР+РУКА―А =___________________________.
ЗУБЧИК ― ЧИК +РАК―А=_______________________________________________.
ЯЛИНА― ИНА+ОВОЧІ―ОЧІ+ЕЦЬ =____________________________________.
ГОРА ― А +НОСИТЬ―ИТЬ+ТАЙГА―ГА =_______________________________.
ПІДНЯТИ ―НЯТИ+СНІЖОК ―ОК+НИТКА ―ТКА+К=______________________________.
Гра «Назбирай у лісі грибів».Які гриби ти покладеш у кошик? Зєднай зображення відповідного гриба
із зображенням кошика.Розвяжи кросворд і прочитай ключове слово.
                                                   4
  2  3

5 6                        
1                        

7


81. Ношу його багато років,                      2. Що то за штука
    а ліку йому не знаю.                                    День і ніч стука?
3.У щуки зовсім їх не має,                        4. Дерево захищене корою,
   А білий гриб одну лиш має,                       Хліб вкритий скоринкою,
   Людина ―дві, а що з трьома?                    А тіло людини вкриває …. .
   Нехай кмітливий відгада!
   А чорний жук їх має шість…
   Що це таке― хто відповість?
5. Сопе, хропе, часом чхає,                        6. Було собі два брати
     Сюди-туди зазирає;                                    І обидва Кіндрати,  
     На морозі замерзає,                                     Через доріжку живуть,
     Бо одежини не має.                                      А один одного не бачать.
7.Завжди в роті, а не проковтнеш.
8. Що знаходиться у черепі

Закінчи речення.
¨ Злагодженою роботою органів в організмі людини керує______________________________________________________________________.¨ Будь-який орган є частиною ______________________________________________________
і працювати всі органи можуть ______________________________________________________.

Доповни речення.
Мязи кріпляться до _____________________________. Коли мязи скорочуються, вони стають ________________________і кістки ____________________________________________.
М
язи розслаблюються і стають __________________________________. Кістки ____________
_____________.
Памятай: правильна постава ― це запорука здоровя.Щоб  запобігти викривленням хребта треба:
· Постійно тренувати своє тіло, робити ранкову гімнастику, грати в рухливі ігри на свіжому повітрі, плавати в річці або басейні, загартовуватися.
·Добре харчуватися.
·Спати на твердому ліжку, на різних боках, подушка має бути невисокою.
·Запобігати плоскостопості.
·Правильно сидіти за столом.
·Стежити за своєю поставою, не сутулитися.
 Це цікаво!
v Кістки людини міцні, як сталь, але в три рази легші за неї. Якби скелет людини був сталевим, то вага тіла доходила б до 180-240 кг.
v Скелет немовляти складається з 350 кісток, які поступово зростаються. У скелеті дорослої людини залишається всього 206 кісток.
v У кожній нозі людини є 26 кісочок.
v Череп людини складається з 29 кісток, сполучених швами.
v Найменшими кістками в скелеті людини є слухові кісточки. Маса кожної з них 0,02 г.
v 20-30 кг ваги дорослої людини припадає на м’язи. Всього в людини більше 400 мязів.
v Найшвидшими   є  мязи, що відповідають за моргання.
v Найсильнішими є жувальні мязи.
v При усмішці працює всього 9 мязів.
Відгадай ребус.
Це цікаво!
Ø Білки― це будівельний матеріал для нашого тіла. Наші м’язи, кров, внутрішні органи, волосся, нігті шкіра ― це все білки.
Ø Жири ― джерело енергії.
Ø Вуглеводи забезпечують нормальну роботу мязів, серця й печінки.
Ø Вітаміни необхідні для нормального обміну речовин і життєдіяльності.
Мінеральні речовини беруть участь у створенні й укріпленні кісток людини.

Немає коментарів:

Дописати коментар