Розробки уроків

Шановні колеги, тема над якою я працюю:"Формування навичок швидкісного читання у молодших школярів". Пропоную Вашій увазі декілька уроків навчання грамоти в першому класі.  

Тема: Звук[а]. Позначення його буквами "А", "а".

Мета: Ознайомити учнів з артикуляцією звука [а], позначенняйого буквами "А", "а"; продовжити вправляння у звуковому аналізі слів; розвивати мовлення, збагачувати словниковий запас, виховувати любов до тварин.

Обладнання: Каса букв, картки з друкованими буквами"А", "а", фішки для складання звукових моделей, зошит, предметні малюнки.

Зміст уроку

1.Повторення вивченого .

  а) Гра "Сигнальники"
Вчитель називає звуки. Учні сигналізують-показують фішку:голосний, фішка з кружечком, твердий приголосний-фішка з рискою, м'який приголосний-фішка з двома рисками. Кращий сигнальник той, хто жодного разу не помилився.
 б)Складанна звукових моделей.
Учитель показує малюнки із зображенням мавпи, ананаса, акули, а учні складають звукові моделі слів-назв предметів.
2.Вивчення нового матеріалу.
 а)Гра"Спіймай спільний звук"
Ще раз уважно розгляньте малюнки. Назвіть, що на них зображено.У цих словах є один спільний голосний звук.Назвіть його.
 б)Спостереження за вимовою звука [а].(Вимовляємо за допомогою голосу, струмінь повітря проходить вільно, без перешкод). Віднесення звука  до голосних, позначення фішкою .
  в)Вправи на на визначення місця звука [a] в словах (на початку, в середині, у кінці):
апельсин, автобус, школа, буквар, малина, калина, акваріум.
 г)Самостійний добір слів зі звуком [a]
 д)Звуковий аналіз слів: мак, рама, антена.
3.Фізкультхвилинка.
Українська народна гра"Подоляночка".
4.Ознайомлення з буквою"А", "а".
 а)Підготовчі вправи.
-Слова булемо вчитися записувати, Щоб уміти їх прочитати, люди придумували букви, якою позначений на дошці звук [a].
 б)Вивчення вірша на пам'ять.
Голосиста буква А 
Твій букварик відкрива.
Не одна вона іде, 
А всю азбуку веде.
5. Робота в зошитах.
 а) Написання друкованих букв "А", "а".
 б)Гра "знайди схему"
 г)Читання слів з протиставленням.
Учитель повідомляє, що буква "А" може утворювати ціле слово, хоч і коротке. 
 д)Заучування скоромовки.
6.Робота за "Букварем".
 а) Розгляд та читання букв "А", а".
 б)Зіставлення звукових схем та малюнків.
 в)Розгляд ілюстрацій. Бесіда за змістом.
 г)Читання речень.
Вчитель знайомить учнів зі знаком"!", стежить, щоб учні прочитали самечотири букви, звертає увагу на інтонацію читання.
7. Підсумок уроку.
-Діти, яку букву ми сьогодні вивчали? Який звук вона позначає? Послухайте вірш і скажіть, якою здалася буква "А"дівчинці Тані?
А яка ж та буква А?
Що нагадує вона?
Досить схожих є прикмет:
Мов шпаківня, мов намет,
Мов курінь, що на баштані,
Буква "А"здалася Тані.
-Пофантазуйте і скажіть, на що ще схожа буква "А".
Пішов собі олівць
до циркуля в гості.
Показати букву "А"
Маленькому Кості.

Тема: Звук[У].Позначення його буквами"У","у".

Мета:Ознайомити учнів з артикуляцією звука[у], п

 означення його буквами "У"."у", вдосконалювати навички звуко-складового аналізу слів, розвивати увагу, зв'язне мовлення, фонематичний слух; виховувати дружні стосунки під час ігор.
Обладнання:Каса букв, предметні малюнки, демонстраційні картки з буквами"У", "у".
Зміст уроку
1.Повторення вивченого.
 а)Фронтальне опитування.
-Яку букву ви вчили на попередньому уроці? Який звук позначає ця буква? Підберіть слова з цим звуком.
 б)Повторення вивченого віршика.
 в)Гра"утвори склад"
Учитель позачергово називає приголосні звуки, а учні утворюють з них склад разом з голосним [a]
 г)Гра "Склад загубився"
-Діти, ви знаєте, що наш зайчик Вуханчик також ходить до школи? Він любить читати, утворювати слова із складів. Але сьогодні, складаючи слова, загубив склади. Допоможемо Вуханчику.Я називатиму перший склад, а ви подумайте, який склад зі звуком [a]треба додати, щоб вийшло слово.(Школа, мова, книга, сова, мама, чайка, вода).
2.Вивчення нового матеріалу.
 а)Відгадування загадки.
Ось до класу всіх скликає
Голосистий цей дзвінок
І ми радо поспішаєм
Не в садок, а на ....(урок)
-Який перший склад у цьому слові? Який звук його утворює?
Назвіть другий склад.
 б)Артикуляція звука[у].Віднесення його до голосних, позначення фішкою.
 в)Вправи на злиття звука[у] з різними приголосними звуками.
-Голосний звук [у] може утворювати злиття з різними приголосними. Ось послухайте, хто як розмовляє:
Півень-ку-ку-рі-ку.
Сова-угу-угу-угу.
Корова-му-у-у.
Зозуля-ку-ку.
-Яке злиття зі звуком [у] ви чули?
Утворіть злиття звука [у] з приголосними.
 г)Гра"Впіймай звук[у] в словах: учень, окунь, п
апуга, удав, вулиця.
 д)Самостійний добір слівучнями.
 е)Звуковий аналіз слів: рука, узвар,голуб.
3.Ознайомлення з буквою"У"
-Звук [у] позначається буквою "у". Ось вона велика і мала. Чи відрізняються вони між собою за формою? Що вам нагадує ця буква? Послухайте, як про це розповів горобчик:
Скажи, горобчику, чому, 
Ти так боїшся букву У
-Тобі зізнаюся я, татку:
Ця буква схожа на рогатку.
 4.Фізкультхвилинка.
"Раз"-підняли руки вгору, 
"Два"-нагнутися додолу, 
Як торкнетеся підлоги.
"Три-чотири"-прямо стати,
Будемо знову починати.
5.Робота з Букварем.
 а)Читання букви"У"
 б)Звуко-складовий аналіз слів.
 в)Робота з малюнками.
6.Робота в зошиті.
 а)Побудова звукових моделей.
 б)Гра"Знайди малюнок"
 г)Складання речень за схемами та малюнками.
Вчитель звертає увагу учнів на те, що буква "У"може утворювати ціле слово.
 д)Заучування скоромовки.
7.Підсумок уроку.


Тема:Звук [о]. Позначення його буквами"О","о".

Мета: Повторити вивчені букви, ознайомитиучнів із буквою"О", її звуковим значенням, удосконалювати навички звукового аналізу слів; працювати над розширенням кругозору; Розвивати пам'ять, зв'язне мовлення, виховувати охайність, акуратність.

Обладнання:Малюнок із зображенням Колобка,фішки для позначення звуків.


Зміст уроку

1.Повторення вивченого.

  а)Мовна розминка.

Повторення скоромовки.

 б)Гра"Впіймай звук"

Вчитель називає слова.Учні сплеском у долоні повідомляють,що вони почули звуки [a],[у]. Якщо цих звуків немає-сидять тихо.

 в)Гра "Знайди пару".

До вивчених друкованих літер учні добирають малі літери.

2.Вивчення нового мктеріалу.

 а)Виділення звука[o].

 Вчитель показує малюнок із зображенням Колобка і читає 
вірш:
Я Колобок, Колобок,
По засіках метений, 
На сметані мішаний,
Яйцями змащений
У піч посаджений, 
На віконці стужений.
-Добрий день, дітим!Ви мене впізнали? Скажіть, як мене звати? Я приніс вам новий звук. Вимовте моє ім'я і скажіть, який голосний звук повторюється у ньому кілька разів?
 б)Артикуляція звука[o]. Внесення його до голосних, позначення фішкою.
 в)Гра"Впізнай звук[o]
За предметними малюнками учні називають слова, визначають місце звука [o]:орел, сорока, ворона, сова.
 г)Гра"Одягни Колобка".
Учні добирають слова із звуком [o]:сорочка, костюм, пальто,кофта.
-Як назвати одним словом ці речі?
 д)Побудова звукової моделі слова"одяг"
3.Фізкультхвилинка.
"Раз"-підняли руки вгору,
"Два"-нагнутися додолу,
Не згинайте діти, ноги,
Як торкаєтесь підлоги.
"Три-чотири"-прямо стати,
Будем знову починати.
4.Ознайомлення з буквами "О", "о".
 а)Розгляд букви, її будови.
 б)Визначення місця букви "О" в касі. Встановлення схожості букви з предметами(овал, обруч, колесо).
-Послухайте вірш. Подумайте, на що схожа літера "О"?
Це ж чому, це ж чого,
Кругле все як буква "о"?
Круглий місяць, 
Кругле сонце,
Кругле в літаку віконце, 
Кругле блюдце й коліщата, 
І обручки у дівчаток.
І Земля кругленька вся,
Й окуляри в дідуся.
г)Заучування вірша.
Буква"О"така от кругла,
Хто не бачив, подивись:
Наче сонце, наче бублик, 
Мов обручик-хоть котись.
5.Робота в друкованому зошиті.
 а)Звуковий аналіз слів: око, колесо, ромашка.
 б)Написання друкованої букви "О".
 в)Читання пірамідок.
 г)Гра"Знайди відповідний малюнок".
6.Робота з Букварем.
 а)Читання букви.
 б)Співвідношення звукових схем та малюнків.
 г)Бесіда за ілюстрацією.Читання речення:О-о-о!
Вчитель звертає увагу на інтонацію, з якою треба читати речення.
7.Підсумок уроку.
-З якою буквою ми сьогодні ознайомилися? Який звук вона позначає? Хто приніс вам нову букву? 

Тема:Звук[и]. Позначення його буквою"и".

Мета:Ознайомити учнів з буквою "и", її звуковим значенням; вдосконалювати навички звуко-складового аналізу слів; розвивати пам'ять; ознайомити дітей з багатозначними словами; Збагачувати словниковий запас учнів, виховувати у них любрв до природи.
Зміст уроку
1.Повторення вивченого.
 а)Закріплення вивчених букв.
Учні знаходять у касі вивчені букви, називають звуки, які вони позначають.
 б)Читання речень.
У (малюнок рака) а, а.
У(малюнок павука)а, у, а.
У(малюнок слона)о,а.
 в)Повторення скоромовки вивченої на попередньому уроці.
2.Вивчення нового матеріалу.
 а)Виділення звука[и].
 -Відгадайте загадку.
Стоять хлопці під пеньком,
Накрили голову брильком.
Слово-відгадку ділять на склади, називають кінцевий звук у кожному складі.
 б)Гра"Впіймай слово зі звуком "и".
Три лисички, три сестрички
Миють лапки, миють личка
Не виводить тато-лис
їх невмитими у ліс.
 в)Встановлення загального місця звука[u] у словах: риба, кит, листки, мишка, горобчик.
 г)Самостійний добір слів зі звуком [u] у різних позиціях.
 д)Побудова звукових моделей слів:кит, риба.
3.Фізкультхвилинка.
"Раз, два"-дерева,
"три, чотири"-вийшли звірі;
"п'ять, шість"-пада лист;
"сім, вісім"-птахи в лісі.
"Дев'ять, десять"-це сунички,
підвели червони личка.
4.Ознайомлення з буквою"и", її алфавітною назвою, аналіз графічної форми.
5.Написання друкованої букви "и" в зошиті.
6. Робота з Букварем.
 а)Читання букви.
 б)Аналіз звукових моделей поданих у підручнику.
 в)Ознайомлення з багато значними словами..
 г) Гра"Прочитай слово"
Учні підставляють букви замість крапок і читають слово"туристи".
 д)Робота за ілюстраціями. Бесіда про бережливе ставлення до природи.
 е)Складання речень за малюнками.
6.Робота в друкованлому зошиті.
 а) Звуковий аналіз слів:зошит, кубики, гриби.
 б) Утворення та читання буквосполучень на, ну, но.
 в)Читання речень.
 г)Написання вивчених букв друкованими літерами.
 д)Гра"Що зайве?" Учні вилучають малюнок, у назві якого немає звука[и].
 е)Складання оповідання за малюнком.
 є)Заучування скоромовки.
7.Підсумок уроку.

Тема:Звук[м]. Позначення його буквами "М", "м"(ем). Перехід до читання прямих складів типу злиття ПГ.

Мета:Ознайомлення учнів з буквою"М"(ем), її звуковим значенням; формувати уміння читати прямі склади з буквою "м".Розвивати пам'ять, виховувати в дітей любов повагу до матері.
Обладнання:Каса букв,демонстраційні картки з літерами, ілюстрований матеріал, малюнок ведмедя, предметні малюнки.

Зміст уроку

1. Повторення вивченого.
 а)Фронтальне опитування.
 б)Повторення вірша, вивченого на попередньому уроці.
2.Вивчення нового матеріалу.
 а)Виділення звука[м].
-Сьогодні звірята у лісовій школі вивчають літеру, з якої починається наймиліше на всій землі слово. Урок проводить Михайло Потапович.
 Вчитель показує зображення Ведмедя-вчителя, читає вірш:
Добрий день!
Візьмемось до літер!
Намалюю на пеньку,
Щоб завчить могли ми,
По боках, по стояку,
Гойддалку міх ними.
Хто цю літеру не зна, 
Вчіть обов'язково:
Це вона розпочина
Всім відоме слово,
Між словами усіма
Щонайголовніше...
-Киця підняла лапку і сказала, що йдеться про слово мишка.Зайчик сказав, що це морква, а ведмежатко-мед. Давайте допоможемо тваринкам назвати це слово. Вимовте слово мама хором. Назвіть звуки у цьому слові. Які звуки ви вже вивчили? Який звук чуємо на початку слова?
  б)Артикуляція звука[м].(Губи міцно стулені. Повітря частково проходить через ніс, а також розриває перепону, створену губами.)
-Вимовте цей звук. Який він за звучанням?
Як позначими цей звук?
 в)Визначення місця звука у словах:Морж, мишка, лимон, килим(за предметними малюнками).
 д)Самостійний добір слів зі звуком[м] у різних позиціях.
 е)Звуковий аналіз слів:мак, мова.Побудова звукової моделі кожного із цих слів.
3.Ознайомлення з буквами"М", "м"(ем).
 а)Бесіда.
Читання вірша:
Два горбки у верблюда, 
Дві гори у степу.
Як поглчну, то всюди
Букву"ем"я знайду.
-На що схожа буква "ем".
 б)Написання друкованих великої та малої букв"М","м".
Вчитель розповідає дітям про те, коли пишеться велика буква"ем".
 в)Підготовка до читання.
На дошці зображення червоного маку, на пелюстках якого букви: а, о, у, и. Всередині квітки-буква"М".
Читання складів.
4.Фізкультхвилинка.
Дружно вправними руками 
Допоможемо ми мамі.
Посуд гарно перемиєм.
Витрем насухо, складем
І при цьому не поб'єм
Пил зітремо й підметем-
Скрізь порядок наведем.
5.Робота з Букварем.
 а)Читання букви"М".
 б)Звуко-складовий аналіз слів маяк, морква, мухомори, з опорою на схеми.
 в)Читання складів у рамках.
 г) Відгадування загадки.
Найрідніша, наймиліша,
Всіх вона нас пестить, тішить.
Завжди скрізь буває з нами.
Відгадайте, хто це?
 г)Читання слів у колонках.
 д)Тлумачення слів: палітра, мольберт. 
 е)Читання тексту.
6.Заучування напам'ять вірша зі слів учителя.
Мама, як і сонечко,
Лиш одна буває.
Пестить і голубить,
В житті про нас дбає.
7.Робота в зошиті.
 а)Звуковий аналіз слів.
 б)Вправи на розширення кута зору.
 в)Складання речень за малюнками.
8.Підсумок уроку.
-Яку букву сьогодні ми вивчили? Який звук вона позначає? Яке найрідніше, найдорожче слово вчилися читати? Викладемо це слово з друкованих літер.

Тема:  Україна- незалежна держава.
   Мета: поглибити знання учнів про нашу державу - Україну, господарську діяльність і природні скарби країни,  формувати національну свідомість, розвивати пізнавальний інтерес, виховувати любов до рідної країни, почуття гордості за нашу державу.
  Обладнання: карта України, картки із завданням, комп’ютер для перегляду презентації, «калинові» листочки для побажань.

  Тип уроку: урок-конференція                                                 Хід уроку

І. Організація класу
   - Діти, сьогодні в нас незвичайний урок. а урок-конференція і знаходимо ми не в звичайному класі, а в конференц-залі. І ви не просто учні, а наукові спеціалісти: географи, історики, семіотики, філологи. Наші гості - журналісти, які будуть запитувати і фіксувати.  Успіх нашої конференції залежить від вчених-доповідачів.  
     Перш, ніж ми почнемо роботу, я хочу звернути вашу увагу на вже відомі вам поняття: конференція, семіотика, філологія, історія, географія.

   Наука - це система достовірних  знань про об’єктивні закони розвитку природи і суспільства.
    Конференція - збори, наради представників громадських та наукових організацій.
 Історія – наука, яка вивчає процеси розвитку суспільства, що відбувалися у минулому. 
 Географія — наука, що вивчає природу Землі, населення та його господарську діяльність.
 Філологія  - наука, що вивча­є мову й літературу якогось народу.

 Створення емоційного настрою.
  Девіз нашої конференції: ( на дошці)

   Навчатися на відмінно
   Бажаю вам віднині.
   Батькам своїм на радість,
   На славу Україні.


ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
   -  Над яким розділом ми працюємо? (Людина в суспільстві).
   - Так що ж таке суспільство (Суспільство - це об’єднання людей, які взаємодіють, залежать один від одного).
  - А ще, це велика група людей, об’єднаних спільною історією, культурою, законами. Чи може бути сім’я, шкільний колектив, друзі  частиною суспільства? (Так, може).
  Запам’ятайте! Людину творить країна, де вона народилася, але й країну створюють люди, які в ній живуть. Суспільство досягає найвищого розвитку, коли складається з освічених і культурних людей, які прагнуть робити добро іншим, розвивають свою країну і себе особисто.


ІІІ. Робота над темою уроку. (Слайд 1-3)

   1.  Повідомлення теми уроку
     Є багато країн на Землі,
     В них озера, річки і долини -
     Є країни великі й малі,
     Та найкраща завжди - Батьківщина.

  - Тож, напевно, ви здогадалися, про що йтиме мова  на нашій зустрічі?  (Про нашу Батьківщину).
Тема нашої конференції: «Україна – незалежна держава». (Слайд 4)
  -  Щасливі ми, що народилися і живемо на такій  чудовій  мальовничій землі, в нашій славній Україні. Тут жили наші діди, прадіди, тут народилися наші батьки - тут корінь роду українського, що сягає своєї давнини. 

 2. Вправа «Асоціативний кущ» на дошці
   - Які слова та фрази спадають на думку, коли чуєте, бачите слово «Україна»?

                       РІДНА                  МАМА                СОНЦЕ
                    ЛЮБИТИ                                                       ЗЕМЛЯ
                                               УКРАЇНА

                   НАЙКРАЩА                                      МІСТА

                                    СЕЛА          ЛІС           РІЧКА

  (Батько, хліб-сіль,  батьківська хата, колиска,  домівка, сорочка-вишиванка. рушник, калина, верба  і т.д.).
  - А які означення  можна дібрати до слів Батьківщина  і Україна? (Рідна, далека, люба, мила, неозора, незалежна, єдина);
  - Отже, як бачите, скільки слів лине до нашого серця, коли ми говоримо про нашу Україну.  Кожна людина найбільше любить той край, де народилася і живе. Кожен пишається своєю рідною землею. Завжди хоче сказати про неї найкраще. Подивіться уважно на карту України. Що ви знаєте про Україну?   Про це зараз розкажуть спеціалісти-географи. Надаємо їм слово.

 3.  Повідомлення  учнів  про Україну як державу                       
     
    1) Україна - це велика незалежна держава в  Східній Європі, що межує з Росією, Білоруссю, з Польщею, Словаччиною, з Угорщиною,  Румунією та Молдовою. Південна частина України омивається Чорним і Азовським морем. За територією - Україну можна порівняти із Францією. По території України протікає одна з найбільших річок  Європи - Дніпро. Загальна протяжність - 2201 км. Дніпро бере початок у Росії, тече через усю Білорусь, але найбільша його протяжність по території України - 981 км. Річок в України налічується 73 тисячі.         
   2) Найбільші гори на заході України - Карпати, які простяглися по довжині більш ніж на 270 км і по ширині 100-110 км.  Найвища точка Карпат - Говерла (2061 м). На півдні країни - Кримські гори. Найбільше озеро Ялпуг в Одеській області. Найглибше озеро Світязь, що на Волині.  В Україні понад тисячу  міст. 

  4. Повідомлення учнів про господарську діяльність і природні скарби України.  (Робота з фізичною картою України)
  1) В Україні багатий рослинний світ і родючі землі, все це сприяє розвитку різних напрямків господарства.  В різних областях України вирощують зернові культури, цукрові буряки, картоплю, соняшник, кормові культури. На півдні країни вирощують виноград. Розвиваються скотарство, свинарство, вівчарство.      
  2) Найбільше багатство – корисні копалини. Родовища кам’яного вугілля є на Донбасі, у Львівській, Волинській областях. У Криворіжжі видобувають залізну руду. У західних областях країни видобувають буре вугілля.  В Україні є родовища нафти і газу. 
   3) В Донбасі, в Криму і Закарпатті  добувають сіль. На Поліссі є великі запаси торфу. На Київщині,  Житомирщині, в західних областях  є родовиша  граніту, мармуру,  кварцу.
   4) На заводах  Харкова випускають трактори, тепловози, гірниче устаткування, різні верстати, електроприлади. У місті виробляють  тканини, одяг, взуття.  Львів славиться чудовими автобусами і кондитерською фабрикою «Світоч».
   5) На підприємствах  міста Луцька виробляють тканину, шкіру, електроапаратуру. У Рожищі, що на Волині, є завод, де виготовляють тверді сири. Деякі види сортів сиру визнані найкращими у Європі. 

    5.  Робота в групах 

-  Український народ дуже влучно передавав свою любов до рідної землі у
 народній творчості.  Зараз завдання для кожної групи спеціалістів  відновити прислів’я і  пояснити його значення. (Складання прислів’я із окремих слів)

·        Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.
·        Всюди добре, а вдома найкраще.
·        У рідному краї і бур’янець пахне.
·        Та земля мила,   де мати народила.      
  6. Розповідь вчителя 
    - Наші предки залишили нам у спадок багату землю, свою історію, культуру, звичаї, традиції. А наше завдання - зберегти цей скарб і примножити його, та перш за все, ми повинні добре вивчати й пізнавати минуле нашого народу. 
    У кожного народу                            Це замки і музеї,
    Історія своя.                                      Собори і церкви…
    І треба її знати,                                 Ми вдячні нашим предкам,
    Так розумію я…                               Що пам’ятки нам зберегли,
    Розкажуть про минуле                     І треба, щоб потомкам
    Нам різні пам’ятки.                          Ми їх передали.
Слайд 7

-  Продовжуть нашу зустріч спеціалісти-історики.  Вони допоможуть нам здійснити мандрівку у  минуле. (Історик – це людина, яка займається наукою про загальний розвиток того чи іншого народу, країни або суспільства). А спеціалісти-філологи можуть приймати участь упродовж всієї нашої роботи.

7. Повідомлення учнів про минулий і сучасний Київ слайд 8
      1)   Відгадування загадки
   У нім найкращі в світі
   Каштани знамениті.
   Ну хто з вас здогадається,
   Як місто називається?
   Будинки тут високі,
   Дніпро тече широкий.
   Ну хто з вас здогадається,
   Як місто називається?
   Віддавна – це столиця,
   Столиця білолиця.
   Ну хто з вас здогадається,
   Як місто називається?
                                        (Київ)

       2) Особливо розповсюдженою є легенда про заснування Києва, про трьох братів і їх сестру Либідь. 
   Колись на місці, де зараз стоїть Київ, були гори укриті густим лісом, а під горами протікала велика ріка Дніпро. Одного разу прийшли сюди три брати Кий, Щек і Хорив та сестра їх Либідь. Сподобалось їм це місце і вирішили вони тут побудувати місто, яке назвали на честь старшого брата – Київ.  А київські гори було названо на честь двох молодших братів - Щекавицю і Хоревицю.   
      3) Те забудоване місце обгородили гострокіллям, щоб перешкодити ворогам потрапити до міста.  У давні-прадавні часи Київ складався з двох міст – Верхнього 
та Нижнього. У Верхньому, огородженому з усіх боків, жив князь та заможні городяни, потрапити сюди можна було тільки через ворота, які охороняла сторожа. Київ мав троє воріт. Головні ворота називали Золотими. Захищали Київ і бойова князева дружина, і прості люди, ремісники, що жили в Нижньому місті, біля Дніпра. Це були мужні воїни, які героїчно боронили рідний край
     4) Сьогодні Київ – найбільше місто України, її столиця.  Київ  названий одним з найзеленіших міст нашої країни. Місто стоїть на річці Дніпро. Це дуже красиве місто.  У ньому багато широких вулиць і проспектів, площ і парків.  Є в Києві багато заводів та інститутів, музеїв, театрів та бібліотек.
    5)  Київ сьогодні зачаровує людей красою золотоверхих храмів. Це Софійський собор, Києво-Печерська лавра, Михайловський, Володимирський, Успенський, Андріївський собори, Золоті ворота та інші. Але багато пам’яток старовини не збереглося до наших днів. 
   6)  Найкрасивіша вулиця Києва – Хрещатик. Там, де простягнувся Хрещатик, в давнину був глибокий яр, посередині якого протікав струмок, а навколо шумів 
густий ліс.  Яр цей називався Хрещатим. Від нього й пішла назва вулиці. 
   7)Широкий, просторий Хрещатик із зеленими алеями каштанів, які були привезені із Парижа.Каштан є символом міста і його листок зображено на гербі Києва. . На Хрещатику завжди людно, тут люблять відпочивати кияни та 
гості міста.  В цьому  році (2015) 30 травня  Київ святкуватиме  свою  1533 річницю  від заснування.
-         А  тепер розгадаємо, що є символом нашого головного міста.
1.Хто заснував місто Київ?
2.Головна вулиця міста.
3. Як ми відносимось до історії міста?
4.  Що вирішили побудувати князі на горі?
5.Де в Києві можна подивитися виставу?
6.Хто такі були Кий, Щек і Хорив?
7. Як звали їх сестру?
-Тепер згори до низу прочитайте , що є символом Києва.(слайд 9)
 Київ
Сивий Київ, на Дніпрі
Найстаріший між містами, –
Сяє, блискає з гори
Золотими куполами.
Пам'ятає він чимало:
Бачив протягом віків
І загарбницькі навали,
І хоробрість козаків...
Тут збулись про волю мрії,
Тут у вихорі подій
В славі розцвітає Київ – 
Давній і завжди новий.

-  Дякую нашими історикам за такі цікаві розповіді про нашу столицю.

8.   Фізкультхвилинка«Гра з хусточками»
  
(На столі коробка з жовтою та блакитною хусточками.  Вчитель пропонує дітям бути уважними і як тільки у нього в руках з’явиться жовта хусточка або синя виконувати рухи під музику. Жовта хустка - сонечко (руки до гори, покрутитися), синя –струмочки (руки вперед, покачування із сторони в сторону).

   - До слова запрошуються наші філологи. 
Спробуйте пояснити значення слова «незалежна» слайд10
-         Робота за підручником
-         Підсумки читання слайд 11-12
-         Давайте прослідкуємо як починалась наша незалежність?Слайд 13-16


   9. Розповідь  вчителя про державну мову України  Слайд 17
   1) Державною мовою в Україні є українська мова.  Державна мова - це  візитна картка держави. Якою є візитна картка, такою і є держава. Немає мов кращих чи гірших. Але є мова держави, яку треба поважати, оберігати, захищати. Вона у нас є. Ніжна, ласкава, мелодійна, неповторна, співуча, калинова. Це наш скарб. Берегти і шанувати слово материнське - не просте обов'язок, а святе наше завдання.
  
    2) Чому ж сьогодні в Незалежній Україні постає питання про другу державну мову? Що заважає, всім,  хто  живе на Україні, знати українську мову, користуватися нею? Державна мова у нас одна, а інші мови нехай розвиваються поруч. Мова наша - це джерельна вода і хліб. У ній - вся історія України. Без рідної мови неможлива любов до України.  Правильно й чисто говорити своєю рідною  мовою повинен кожний. Не цурайтеся рідної мови і запам'ятаймо: Українська Держава, отже, українська мова. Нею треба не лише говорити, нею треба жити.

   3) Найбільше і найдорожче добро в кожного народу  - це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід і почуття. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося до сліз, зачувши рідне слово.

   10. Декламування учнями  поетичних рядків  про рідну мову
Мова кожного народу
Неповторна і – своя,
В ній громлять громи в негоду,
В тиші трелі солов'я…
Солов’їну, барвінкову,
Колосисту навіки -


Українську рідну мову
В дар дали мені батьки.
Берегти її, плекати
Буду всюди й повсяк час,
Бо ж єдина, так як мати, -
Мова кожного із нас.

В шелесті діброви,
В різноспіві з хащі
Чутно: «Рідна мова –
Від усіх найкраща!»
Нашу мову, діти,
Будемо ж вивчати,
Будемо любити,
Будем добре знати!

Не цурайтесь мови, люди,
Рідного джерельця,
Хай вона струмочком буде,
Хай дійде до серця!
Хай вона в піснях лунає
Кожен день і в свято.
Соловейком хай співає
В українській хаті!

Мово наша дзвінка, кришталева,
Мудра, стигла, солодка зернина.
Якщо є ти – то житиме вічно
Колисковий наш край – Україна.

11. Проблемне питання нашої конференції: Чи потрібна українцям незалежність  і як вони її шанують?
( висловлюються всі групи) Слайд 18-19

     12. Творче завданняслайд 20
    -  Розкажіть, якою ви хочете бачити свою державу Україну?
     - Що ви для неї можете зробити сьогодні?
     - Зараз кожен із вам на калиновому листочку напише своє побажання для своєї країни. Що ви бажаєте нашій рідній Україні?(Діти прикріплюють свої листочки- побажання на  карту України.)
ІV. Підведення підсумків 21-24
     Наша конференція завершила свою роботу, оскільки ми обговорили всі заплановані питання. Тож підведемо підсумки.
Любов до Батьківщини, до рідного краю – це найсвітліші і найвищі почуття.   Саме ви, діти, – майбутнє нашої держави. Тож своїми знаннями, працею, здобутками збагачуйте її. Будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність України, шануйте свій народ і нашу солов’їну мову.

МИ – ЄДИНА КРАЇНА! Незважаючи на усі негаразди, ми прагнемо одного – спокою, миру та чистого блакитного неба над головою.
ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ. ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ГРОМАДЯН.


Тема: Громадяни  України . Права і обов’язки громадян.
Мета: познайомити учнів з поняттями : «громадянин», «права громадян», «обов’язки школярів»; вчити застосовувати права та обов’язки в повсякденному житті;
формувати у дітей прагнення бути свідомими громадянами України, в доступній ігровій формі ознайомити з поняттями « право дитини» згідно з Конвенцією ООН і Конституцією України; 
розвивати культуру мовлення; вміння аналізувати; розвивати творчі здібності дітей;
виховувати любов до Батьківщини; правову грамотність; повагу до людей и до себе
Обладнання:    презентація, комп’ютер , записи пісень, « правова квітка», «квітка обов’язків» , індивідуальні картки
Тип уроку : урок – гра


                                            Хід уроку
І. Організація класу.
Дитя моє! Права  дитини
Ти мусиш вивчити сумлінно.
Це так потрібно, так важливо
Напевне знати в наші дні:
Коли з тобою справедливо
Вчиняють, а коли і ні.
Тож прочитай, завчи напам’ять,
Порадь і друзям прочитати,
Хай прочитають тато й мама -
Закони всі повинні знать!

 ІІ. Актуалізація знань учнів. (Презентація.)
У всіх людей одна святиня,
Куди поглянь, де не спитай,
Рідніша їм своя пустиня,
Аніж земний в чужині  рай.
Їм красить все х рідний край,
Нема без кореня рослини,
А  нас, людей, без Батьківщини.
1.Перевір себе
Як називається наша держава?
Які символи нашої держави?
Як до них слід ставитися?

2.Діти готували домашнє завдання (по групах) про державні символи України. Кожна група презентує свою роботу.3.Гра - вікторина «Твоя країна – Україна» (на індивідуальних картках)
Країна, у якій я живу, називається  Столицею нашої країни є  місто


Він  розташований на березі річкиДень  Незалежності  України  відзначають

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Різні в світі є країни,
Різні люди є на світі,
Різні гори, полонини,
Різні трави, різні квіти…
Є з усіх одна країна,
Найрідніша нам усім,
То прекрасна …( Україна)
Нашого народу дім.
Що для кожного із вас означає слово « Україна»?

IV. Повідомлення теми і мети уроку
Діти,  сьогодні у нас урок - гра.
Присвячується  він вивченню таких  понять, як  « громадянин»,
«права та обов’язки громадян», « права дитини».

V. Вивчення  нового .
1.Бесіда.
Насамперед звернемося до підручника і розглянемо малюнки на с.90.
(Розгляд та обговорення малюнків.)
- Скажіть, громадянами  якої країни ми є?
- Наша Держава надає нам права. Пригадайте , як називається документ, в якому прописані наші права?  ( Конституція України).
- Слово « конституція» в перекладі з латинської означає « встановлення».
Україна – велика незалежна держава в Європі. Дуже багато країн у світі, багато різних народів живе на нашій планеті Земля! А серед них – українці.
2.Ми всі є громадянами України. Давайте знайдемо у словнику значення слова «Громадянин»                
(      « громадянин»  - це особа, приналежна  до постійного населення  даної держави , яка користується його захистом та наділене правами  та обов’язками. Доросла людина, а також форма звернення до нього.)
3.Пояснення поняття:
Яким словом можна замінити слово «особа», щоб зміст фрази не змінився?(Людина).
Що означає « постійне населення»? (Люди, які живуть тут завжди).
Що означає « наділене правами та обов’язками»? ( Мати права та обов’язки).
Є різні форми звернення дорослих людей один до одного.
4 .   Розповідь вчителя. 
Як громадяни України ми маємо права, які нам гарантовані Конституцією України. 

Кожна людина має право на життя.
Кожен громадянин має право на вільну працю. Кожен може обирати труд, який йому до вподоби. Примусова праця заборонена.
Кожен громадянин має право на освіту. В залежності від віку він може відвідувати дитячий садок,  школу, коледж чи університет.
Кожен громадянин має право отримати медичну допомогу.
Громадяни України мають право на відпочинок.

У вас, дітлахів, теж є права, згідно Конвенції ООН про права дитини у світі.
Декларація – це просто 
Оголошення всіх прав.
Є права й у дітей, звичайно,
Треба, щоб усяк їх знав.
На початку 20 сторіччя в багатьох країнах світу діти жили в поганих умовах: вони працювали, часто хворіли, не навчалися.
Тоді дорослі замислились над тим, як захистити дітей.
В 1923 р. Міжнародний союз   по порятунку дітей  підготував Женевську декларацію прав дитини.
Декларація - це об’ява уряду, а Женевською її назвали по місцю прийняття.
Це був перший документ  про захист дітей. Пізніше складалися  нові декларації.
 Прийнята у 1959 році, зазначає, що дитина потребує охорони й піклування.
Уряди різних держав зробили висновки про те,що
Діти - незахищена , безправна частина населення.
Їх можуть образити дорослі.
В деяких держав діти не можуть отримати освіту.
Почали розробляти Конвенцію про права дітей.
Вона вступила в дію у 1990р. 
Основні вимоги Конвенції: виживання, розвиток, активна участь у житті суспільства, захист прав дитини.


Знайте, що усі ви рівні
Від народження в правах,
І людина – змалку вільна,
Наче в небі сильний птах…
Знайте ж : змалечку всіх діток
Треба вчить, оберігать,
І ніхто у всьому світі
Їх не сміє ображать!

VI. Фізкульт. хвилинка «Музична пауза» 
Під музику учні виконують різні рухи, але, відпочиваючи, необхідно уважно слухати пісні. Після відпочинку, слід відповісти на запитання « На які права вказує кожна з пісень?»

«Вчать у школі »(Право на освіту)
«Канікули » (Право на відпочинок)
« Антошка»  (Право на працю)

5.Розповідь вчителя.
Однак, не все залежить від батьків. Ви відповідальні за свої вчинки самі. Сьогодні ми розмовляємо не тільки про права, але й про обов’язки, т.к. обов’язків без  прав не буває. Як ви гадаєте, що таке обов’язок?
Обов’язок – це те, що входить до кола обов’язкових дій, вчинків людини згідно закону, вимогам суспільства, бажаннями самої людини.
Кожна людина повинна бути чесною, допомагати іншим, нікого не ображати. Обов’язки бувають різні: в школі,на вулиці, на природі, в суспільних місцях. У вас є домашні обов’язки, шкільні. 
Які обов’язки є в кожного з нас, як учня? (звертаємось до класного куточка. Обговорення)

VII. Закріплення і узагальнення вивченого матеріалу
1.Дидактична гра « Збери квіти»(ромашка, волошка)
Пелюстки квіточок розлетілися. На ромашці вказано «Права людини», на волошці – « Обов’язки  учнів». Ваша задача кожну пелюстку правильно прикріпити до квітки.

По одному виходять учні, читають надписи на пелюстках та прикріплюють до середини. Інші діти перевіряють, виправляють. 

2.Гра «Подорож до казки» Презентація
Зараз  ми здійснимо подорож по казкам. Ваша задача визначити, яке право використали казкові герої.
О. Толстой « Золотий ключик, або Пригоди Буратіно»
Хто з персонажів скоював правопорушення?
Г. Х. Андерсен « Дюймовочка»
Які злочини вчинили проти Дюймовочки?
«Колобок»  народна казка
Які права встиг використати Колобок?
Хто вчинив злочин? Чому ви так Вважаєте?
Казка « Попелюшка»
Які права порушувалися в цій казці? Хто їх порушував?
Казка « Вовк і семеро козенят»
Яке покарання чекало на вовка  за вчинений ним злочин?

VIII. Підсумок уроку. Рефлексія.

-Доведіть, що ви запам’ятали на сьогоднішньому уроці - розгадайте кросворд.
(робота в парах на картках) Перевірка за монітором.

Вч. Дякую вам, діти, за роботу. Підніміть сигнальні картки: кому сподобався наш урок-гра (так-зелений), кому – ні (червоний)

Права треба знати,
Щоб  вміти себе захищати,
В біду не потрапляти
Та закони країни знати.
З кожним роком, з кожним днем
Ми міцнієм і ростем.
Ми права людини знаєм,

Бо постійно їх вивчаєм.


Немає коментарів:

Дописати коментар